Başkan:
Ecz.Tolgar Akkuş

Genel Sekreter:
Ecz.Mehmet Ertekin

Sayman:
Ecz.Ayşe Karadağ

Veznedar:
Ecz.Ali Cem Çakıl

Üye:
Ecz.Çağlar Kalkan

Üye:
Ecz.İnan Cem Cengiz

Üye:
Ecz.Mustafa Oruç