Sosyal Güvenlik Kurumu

» Anjiyotensin Reseptör Blokerlerinin Kombine Kullanımı Hakkında

» Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün "Ara Ödeme Kapsamındaki İlaçlar Hakkında " Duyurusu

» Hiperlipidemi Hastalarının İdame Tedavileri Hakkında

» 2016 Ekim Ayı Hastane, Eczane ve Optik Fatura Ödemeleri

» Manuel Reçete İşlemleri Hakkında

» Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

» Eczaneler İçin Statik IP Bildirimleri 20.01.2017 Tarihine Ertelendi

» 2016 Eylül Ayı Hastane, Eczane ve Optik Fatura Tutarları Ödemeleri

» Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Teslimi ve İncelenmesi Hakkında

» 26.11.2016 Tarihli SUT Değişikliği - Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

» Önemli Duyuru: Stok Düzenleme Hakkının Sgk İskontosunu Etkilemeyeceği Hakkındaki Sgk Yazısı

» Manuel Reçetelerde 27.10.2016 Tarihi İtibari ile Başhekimlik Onayı Aranmayacak

» SGK Duyurusu ve Güncel EK-4/D Listesi Hakkında

» 07.10.2016 Tarihli SUT Değişikliği – Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

» SUT Değişikliği Hakkında

» SGK Tarafından Yayınlanan E-Reçete Güvenli Elektronik İmza Sürecine İlişkin Duyuru Hk.

» SGK Tarafından Yayımlanan Sabit (Statik) IP Uygulamasına Geçiş İşlemleri Konulu Duyuru Hk.

» Valgansiklovir Etken Maddeli İlaçlar Hakkında

» Sosyal Güvenlik Kurumunun E-reçete Uygulaması Hakkında Duyuru

» 2016 Ağustos Ayı Hastane, Eczane ve Optik katılım Payı Ödemeleri Hk.