Duyuru Tarihi: 1.6.2016

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Can TERTEMİZ'in bilgisi dışında ( sahte ve imzalı) düzenlenmiş D4-KA No: 39933 sahte kırmızı reçetede T.C. 27629018*** kimlik numaralı Selçuk OKTAY ve Mehmet KARAKUŞ ( T.C. 56614622***) isimli şahıslar tarafından Aldolan Amp. isimli ilacın suistimalinin yapıldığı,

Malatya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Dr. Melda ŞAHİNTÜRK'ün 01.02.2016 tarihi itibari ile ve Uzm. Dr. Pelin ÖCAL'ın 23.02.2016 tarihi itibari ile kaşelerinin kaybolduğu,

Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Radyasyon Onkololojisi Uzmanı Dr. Görkem TÜRKKAN'a ait 13-KB 681264 / 13-KB 681266 / 13-KB 681267 / 13-KB 681268 / 13-KB 681269 / 13-KB 681270/ 13-KB 681259 seri numaralı kırmızı reçete nüshalarının kaybolmuş veya çalınmış olduğu,

Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

18187804*** T.C. kimlik numaralı Birol ERDOĞMUŞ isimli şahıs tarafından Aldolan Amp. isimli ilacın suistimalinin yapıldığı tarafımıza Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile bildirilmiştir.

Yukarıda anılan kayıp/ sahte reçeteler, kaybolan doktor kaşeleri ve ilaç suistimali girişiminde bulunan kişi veya kişilerin müracaatı halinde en yakın Emniyet Birimlerine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususu meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.