Duyuru Tarihi: 14.7.2016

Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

21704123*** T.C.kimlik numaralı Gülsüm GENÇTÜRK isimli şahısa ait 13-YC/119857 seri numaralı yeşil reçete ile Contramal damla suistimali yapıldığı;

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

50743483*** T.C. kimlik numaralı Vedat Yasir DOĞAN isimli şahsın Aldolan Ampul adlı ilaca bağımlı olduğu, Esenyurt Devlet Hastanesi'nin acil servisine pek çok kez müracaat ettiği , Dr. Selahattin ANAÇ tarafından 40855907*** T.C. kimlik numaralı Mehmet UÇAR adlı şahıs adına 18.04.2016 ve 02.05.2016 tarihlerinde düzenlenmiş olan iki adet reçetenin renkli fotokopi ile çoğaltılarak eczanelerden mükerrer olarak Aferin Kapsül alınmaya çalışıldığı, 54091174*** T.C. kimlik numaralı Uzm. Dr. Mustafa Bülent ÖZTEKİN'in Aldolan Ampul isimli ilaca bağımlı olduğu, hekimlik yaptığı dönemde kullandığı kaşesi ve kendisine zimmetlenen kırmızı reçetelerle "Aldolan Ampul " isimli ilacı reçeteleyip temin ettiği ( 14-KA 7446666-744678 arası seri numaralı reçeteler) ayrıca soyadları BALTA olan bazı şahısların ( Adem BALTA, Yeliz BALTA, Dilek BALTA, Ecem BALTA) Rivotril Tablet ve Xanax Tablet adlı ilaçları farklı hekimlere reçetelettirmek suretiyle reçete tekrar sürelerine uymaksızın sık aralıklarla temin ettikleri ve farklı kişiler adına reçete düzenlendiği halde ilaçların Adem BALTA tarafından teslim alındığının görüldüğü;

Kırklareli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Özel Medikent Hastanesi Mesul Müdürlüğü'nün yazısı ile Acil Servis Hekimi olarak görev yapan Dr. Onour KARA İSMAİL CHASAN 'a ait hekim kaşesinin kaybolduğu ayrıca 32192114*** T.C. kimlik numaralı Memet ORDU adlı şahıs tarafından defalarca A-ferin 300 mg. kapsül'ün temin edildiği ve ilaç suistimali yapıldığı kanaatinin olduğu;

Sivas Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

11078297*** T.C. kimlik numaralı Mehmet Buğra ÇETİN isimli şahsın Xanax, Nervium, Ativan, Lyrica, Rivotril v.s. adlı ilaçları reçeteye yazdırarak serbest eczanelerden temin ettiğinin tespit edildiği ve söz konusu hasta tarafında Benzodiazepin türü ilaçları suistimal edildiği yönünde kanaat oluştuğu ayrıca Özel Medicana Sivas Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Gülnaz SAĞLAM'a ait kaşenin kaybolduğu,

Gaziantep Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yazısı ile;

00794419 seri numaralı yeşil reçetenin 3 nüshasının ve 0079420 seri numaralı yeşil reçetelerin de 1. ve 2. nüshalarının eksik olduğu;

Şırnak Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Feray KAYA'ya ait 12- YA/515362 ile 12- YA/51581 seri numaralı reçetelerinin baş ve son numaraları da dahil olmak üzere kaybolduğu ;

Eskişehir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

4107426*** T.C. kimlik numaralı Zeynep DAYANIKLI isimli şahsın Özel TSG Anadolu Hastanesi'nin acil servisine farklı hekimlerin nöbetlerinde çok sık aralıklarla " Aldolan Ampul" isimli ilacı yaptırmak için başvurduğu ve bahsi geçen şahsın anılan ilacı suistimal ettiği yönünde kanaat oluştuğu;

Erzurum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Dr. Ümit KARADENİZ'e ait kaşenin kaybolduğu,

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğt.Arş.Hastanesi acil servisinde Acil Tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Umut PAYZA'nın asistanlık dönemine ait " Dr. Umut PAYZA Dip.No: 140905" kaşe bilgilerinin kullanılarak sahte kaşe ile sahte reçeteler düzenlendiği,

Konya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile;

Hemofili hastası 26158898*** T.C. kimlik numaralı Celal YAMAN adına düzenlenen Hemofili takip karnesinin kaybolduğu tarafımıza Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile bildirilmiştir.

Yukarıda anılan kayıp/ sahte reçeteler, kaybolan doktor kaşeleri , kaybolan hemofili takip karnesi ve ilaç suistimali girişiminde bulunan kişi veya kişilerin müracaatı halinde en yakın Emniyet Birimlerine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususu meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.