(Hatırlatma) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları Hakkında

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna bağlı yönetmelikler ve tebliğler kapsamında bulunan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında duyuru gereği 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonrası alınacak e-sertifika ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisi yürütmesi veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile çalışma zorunluluğu söz konusudur. İşveren veya işveren vekilinin gerekli eğitime haiz olması durumunda ondan az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceği; 6331 Sayılı Yasa ve İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.


OLUŞAN BU ZORUNLULUK GEREĞİ ECZANELERİMİZCE İKİ YÖNTEMDEN BİRİ TERCİH EDİLECEKTİR


1-Yönetim Kurulumuzca Protokol imzalanan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nden Hizmet alınması ;

Sertifikasyon programına katılmayacak ya da sertifika edinse dahi OSGB' den hizmet almak isteyecek meslektaşlarımız için yoğun ve özverili bir araştırma ve teklif süreci neticesinde Odamız Yönetim Kurulu ile Ethem Uğuz Ortak Sağlık Güvenlik Birliği arasında protokol imzalanmıştır.

Protokol içeriğine göre:

Mevcut anlaşmalı OSGB' yi tercih eden eczanelerimiz, ilgili kanun maddesinin yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2016 tarihinden önce Yönetim Kurulu' muzca hazırlanacak bilgilendirme duyurusu doğrultusunda eczane başına personel sayısı göz önünde bulundurulmaksızın YILLIK KDV DAHİL 75 TL BEDEL ÖDEYEREK İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti kapsamına dahil olacaklardır.

Hizmet içeriğine göre ;

“Eczane Personeli Eğitimleri ve Sertifikasyonu” (mevzuata göre talep edilen süre doğrultusunda çalışan başına)

“Acil Durum Eylem Planı” hazırlanması (daha önce hazırlanıp belgeleri teslim edilen eczaneler hariç)

“Risk Değerlendirme Raporu' nun düzenlenmesi (Farmainbox ekranından yapan eczanelerimizin formları da güncellenecektir)

“İSG-KÂTİP sistemine İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı'nın tüm çalışanları kapsayacak şekilde eczane başına atanması”

İşlemlerinin tamamı anlaşma sağlanan Ortak Sağlık Güvenlik Birliği'nce tamamlanıp hazırlanan dökümanlar dosya halinde eczanelerimize teslim edecektir.

Not: Daha önce anlaşmalı OSGB firmamızca düzenlenen Eczane Personeli Eğitimleri-Sertifikaları  ve Acil Durum Eylem Planı, Farmainbox ekranı üzerinden alınan Risk Analiz Formları geçerliliğini korumaktadır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda toplu olarak OSGB anlaşmasının yapılması ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamlanması ile eczanelerimizde 6331 Sayılı Kanun'un öngördüğü tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanacaktır.

2-e-Sertifika Programına Katılmak İsteyen Meslektaşlarımız;

esertifika.anadolu.edu.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş eczanelerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerini eczanelerinde kendilerinin yürütmesini sağlayacak sertifikasyon programına dahil
olmuştur.

Program hakkındaki bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

*Katılım Ücreti 250 TL'dir.

*Anadolu üniversitesi e-sertifika Eğitim Programı, her yıl Bahar-Yaz-Güz olmak üzere yılda üç defa açılacaktır.

*Dönem sınavı 7 Mayıs 2016 tarihinde belirli merkezlerde tek oturumda yapılacaktır.

*Katılımcılar eğitim içeriğine ders kitabının yanı sıra e-Sertifika Programları Portalı üzerinden e-Öğrenme hizmetleri aracılığı ile de ulaşabileceklerdir.

Program kapsamında sertifika sahibi olan meslektaşlarımız İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 6.05.2016
Görüntülenme: 4160