Makale Tarihi : 12.04.2023

Dilekçe ve Formlar

SGK İtiraz Dilekçe Örneği

EK-4 Reçete Grupları Sisteme Giriş-Çıkış Dilekçesi

SGK İtiraz Komisyonu Yetkilendirme Dilekçesi

Eczane Denetim Formu

SGK Doz Düzeltme Dilekçe Örneği

Manuel Reçete için Karekod İptali Dilekçesi

Buzdolabı Isı Kontrol Formu

Eczane Isı - Nem Kontrol Formu

EK-5 Eczane Bilgi Formu (Word)

EK-5 Eczane Bilgi Formu (Pdf)

Yurtdışı İlaç Hasta Bilgi Formu

Eczacılık ile ilgili Form ve Dilekçeler. (Kırmızı, Yeşil, Kan Ürünü, Hemofili Reçete formları, Eczane Açılış, Nakil, Kapanış Formları vb.)

TEB Kredi Talep Formu

Advers Etki Bildirim Formu

Alkol Çevirme Tablosu

SGK Mevzuattan İade Reçete Dilekçe Örneği

Terazi Kalibrasyon Beyannamesi

Reçete Tevzi Sıra Atlatma Dilekçesi

Reçete Tevzi Dönem Sonlandırma Dilekçesi

Medikal Malzeme İtiraz Dilekçe Örneği

Medikal Malzeme Rapor Düzeltme Dilekçe Örneği

SGK Doz Düzeltme Dilekçe Örneği (Doktor onaylı)

SGK Ödemeleri Banka Hesap Değişikliği Dilekçesi

SGK Döküm İptal Dilekçe Örneği

Yardımcı Eczacılık Kılavuzu

Eczane Levha (Tabela) Standartları Kılavuzu

Kurumlar ve Fatura Bilgileri

L Tipi Cezaevi Fatura Teslim Dilekçesi

Cezaevi Doz Düzeltme Dilekçesi

SGK IP Adresi Ekleme-Güncelleme Dilekçesi

İthal İlaç İstem Formu ( Türk Eczacıları Birliği)

İthal İlaç İstem Formu ( Sosyal Güvenlik Kurumu)

Suriyeli Reçeteleri Tamamı İncelensin Dilekçe Örneği

Suriyeli Reçeteleri Kesinti İtiraz Dilekçe Örneği

Suriyeli Reçeteleri Doz Düzeltme Dilekçe Örneği

Suriyeli Reçeteleri Döküm İptal Dilekçe Örneği

SGK Fatura İptal Dilekçe Örneği