Başkan:
Ecz.Tolgar Akkuş

Genel Sekreter:
Ecz.Mehmet Ertekin

Sayman:
Ecz.Ayşe Karadağ

Veznedar:
Ecz.Mustafa Oruç

Üye:
Ecz.İsmail Erçin

Üye:
Ecz.Tubay Öztürk

Üye:
Ecz.Onur Çiftçi