1 GECEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK, SADECE ECZANELERİ DEĞİL, HALK SAĞLIĞINI DA ZEDELER

 

BASIN AÇIKLAMASI


1 GECEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK, SADECE ECZANELERİ DEĞİL, HALK SAĞLIĞINI DA ZEDELER

 

Değerli Basın Mensupları,

Sessiz sedasız, Birliğimizin hiçbir görüşü alınmadan 7 Şubat 2015 Cumartesi günü, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak, telafisi mümkün olmayan bir uygulamaya imza atılmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile, ilgili kanun maddesinde “içerisinde sağlık kuruluşu (aile sağlığı merkezi vb.) bulunan binalarda eczane açılamaz” maddesine ek olarak “ancak içerisinde (5 yıldan daha fazla süreyle ikamet etmesi kaydıyla) eczane bulunan binalarda ve bahçesinde, bir sağlık kurum ve kuruluşu açılabilir” maddesi eklenmiştir.

Bu düzenleme, eczaneler arasında yıllardır kurmaya çalıştığımız ahengi ve düzeni bozacağı gibi, kendi aralarındaki haksız rekabeti de teşvik edecektir. Halka direkt olarak sağlık hizmeti sunulan eczaneler; zaten ekonomik darboğaz ile mücadeleleri yetmiyormuş gibi, bir de bu düzenlemenin getireceği huzursuzluk ile mücadele ederek hastalarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışacaklar.

Birliğimizin hiçbir görüşü alınmadan, 1 gecede yürürlüğe giren uygulama ile, eczaneler arasında var olan nizam ve eczanelerin sürekliliği ciddi zarar görecektir. Sağlık hizmet sunumunun ciddi yara alacağını kestirmek ise güç değildir.

Dolayısıyla, eczanelerde yaşanan sorunu çözmek yerine, bu ateşi daha da alevlendirecek bu uygulamanın ivedilikle iptal edilmesini istiyor, hiçbir eczacımız ve dolaylı olarak vatandaşımız zarar görmeden gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ 

 

Konuyla ilgili olarak Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na resmi yazı yazılmış olup, yazının tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

TİTCK'ya İletilen Yazı İçin Tıklayınız

 

Makale Tarihi: 10.02.2015
Görüntülenme: 1736