16 Kasım Dünya KOAH Günü

16 Kasım Dünya KOAH Günü

Değerli Basın Mensupları,

Her yıl Kasım ayının üçüncü çarşamba günü, “Dünya KOAH Günü” olarak belirlenerek, bu kronik hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), uzun süredir bronşlarda tıkanmaya neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığın en kötü yanı, bronşlarda oluşan tıkanmanın bir daha düzelmemesi ve tedavi olunmaz ise hastalığın sinsice ilerlemesidir. KOAH genellikle 40 yaşından sonra belirti vermeye başlar ve KOAH teşhisi konan kişilerin büyük çoğunluğu halen sigara içen ya da çok uzun süre sigara içmiş ve bırakmış kişilerdir. Hastalık sinsi ilerlediği için ve sigara bağımlıları öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyetleri önemsemedikleri için, KOAH teşhisi konduğu zaman hastalar akciğer kapasitelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş olmaktadırlar.

Ülkemizde KOAH ne yazık ki yaygın bir sağlık sorunudur. Toplumumuzdaki yüksek sigara içme oranına bağlı olarak gün geçtikçe KOAH tanısı konulan hasta sayısı artmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en iyimser tahmin ile ülkemizde 5 milyon KOAH'lı vardır ve her yıl 26 bin civarında hasta hayatını kaybetmektedir.

Sadece bireysel değil, topyekün toplumsal çabalarla ve farkındalık kampanyalarıyla önlenebilir hale getirilmesi planlanan kronik hastalıklardan biri olan KOAH için bizler de eczacılar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Elbette ki giderek artan KOAH'lı sayısı ve beraberinde getirdiği mali külfet karşısında da bu maliyetlerin düşürülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sağlık Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz Smart Eczane Projesi kapsamında, “Astım-KOAH Hasta Danışmanlığı Modülü” ile Mayıs 2015'te başlayan Pilot Uygulama Eğitimleri gönüllü eczacıların katılımıyla tamamlandı ve sonrasında da 36 bölge eczacı odasında yaygınlaştırma çalışmaları yapıldı. Eğitimlerle birlikte eczacılarımızın farmasötik bakım verme düzeyini yükselttik; dolayısıyla hastalarımızın yaşam kalitesi de iyileşmiş oldu.

Örneğin peakflowmetre (akciğerlerden dışarıya üflenen havanın hızını ölçen alet) değeri 350 olan bir hastamızın eczanedeki değerlendirme sürecinde; kendisine doğru inhalasyon (soluk alma) teknikleriyle ilgili bilgi verilmesiyle birlikte 3 hafta sonra tekrar ölçüm yapıldığında değerin 500'e yükseldiği görüldü. Yine başka bir çalışmada yıllarca kendisini astım hastası olarak kabul eden hasta, yapılan testlerin sonucunda astım hastası olmayabileceği konusunda bilgilendirildi ve uzman doktora yönlendirildi. Yapılan tetkiklerin sonucunda ilgili uzman tarafından, yaşanan sıkıntının kullanılan ilaçlardan kaynaklandığı belirlendi ve hekimin kararı doğrultusunda hasta ilaç kullanımını bıraktı.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere; başlattığımız proje ile birlikte eczanelerimizde hem KOAH'ın ne olduğunu ve kullanılan ilacın nasıl kullanacağını anlatacak, kullanılan ilaçlardan yeterli faydayı sağlayamadığı değerlendirilen hastaları hekime yönlendirecek hem de hastalarımızın düzenli olarak takibini yapacağız. Çünkü bizler, birinci basamak sağlık merkezleri olan eczanelerde verilen hasta danışmanlık hizmetlerinin ve kronik hastalık takibinin hasta sağlığının iyileştirilmesine ve sağlık maliyetlerinin düşürülmesine ciddi oranda katkıda bulunacağının bilincindeyiz.

Türk Eczacıları Birliği olarak; birçok konuda olduğu gibi ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH konusunda da halkın bilinçlendirilmesi, risk faktörlerinin azaltılması ve gerekli sağlık politikalarının oluşturulabilmesi için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Makale Tarihi: 17.11.2016
Görüntülenme: 5778