BASIN AÇIKLAMASI: BİLİNÇSİZ KULLANILAN ANTİBİYOTİK YARAR DEĞİL ZARAR VERİR

 

ANTİBİYOTİK KULLANIMI ARTIYOR


Kendisini toplum sağlığının güvencesi olarak gören biz eczacıların konusu olan ilacın akılcı kullanımı, hayati bir meseledir. Ateş nasıl bilinçli ellerde uygarlığın hizmetinde kullanılıyor, bilinçsiz ellerde ise ormanları kül edebiliyorsa; ilaç da öyledir. Doktor tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında alınan ilaç, insan sağlığı için ne kadar faydalıysa, bilinçsizce kullanılan ilaç da insan sağlığına o derecede zararlıdır. Çünkü, ilaç tedavi eder ama; aynı zamanda ölüme de neden olabilir.

Değerli Basın Mensupları,

Dünyada ve ülkemizde bilinçsiz kullanılan ilaç türlerinin başında antibiyotikler gelmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerle birlikte 18 Kasım tarihini “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü’’ olarak ilan etmiştir. Bizler akılcı antibiyotik kullanımını sadece bu özel günde teşvik etmiyor, yılın hemen her günü, ilaç kullanımı ve özellikle antibiyotik kullanımı konusunda vatandaşlarımızı sürekli uyarıyor, ürettiğimiz projeleri gerçekleştiriyor, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışıyoruz.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI 8 MİLYON KUTU ARTTI


Bilinçsiz kullanılan ilaçların başında ne yazık ki antibiyotikler geliyor. 2011 yılında sadece 1 yıl içerisinde antibiyotik kullanımı 8 milyon kutu ve %3,21 oranında arttı. Oysa, bilinçsizce ve çok fazla oranda kullanılan antibiyotikler, direnç oluşmasına ve bir sonraki tedavi aşamasında olumlu sonuç alınamamasına neden olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl, Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direncinin artık küresel bir tehdit oluşturduğunu ilan etmiş; antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımına bağlı gelişen bakteri direncinin enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde güçlükler yarattığını belirtmişti. Bu çerçevede antibiyotik direncine karşı, eşgüdüm içerisinde çok disiplinli, küresel bir strateji geliştirilmesini önermişti. Nitekim, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan 2011 Yılı Dünya İlaçta Durum Raporu’nda, akılcı ilaç ve özellikle akılcı antibiyotik kullanımına özel bir vurgu yapılmaktadır. Söz konusu Rapor, akılcı olmayan ilaç kullanımının küresel bir toplum sağlığı sorunu olduğunu ancak bu soruna yeterince önem verilmediği tespitini yapmaktadır. Raporda akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak araştırmaya, politikalar geliştirmeye ve kurumsal bir mücadeleye yatırım yapılmadığının altı çizilerek, ülke yönetimlerine sağlık sektöründeki tüm paydaşları/bileşenleri harekete geçirecek biçimde davranmaları yönünde çağrıda bulunulmaktadır.


Bilinmelidir ki; her antibiyotik, her hastaya iyi gelmez. Çünkü antibiyotiklerin etki alanı hastanın yaşı, cinsiyeti, kullandığı diğer ilaçlarla gireceği etkileşimlere göre farklılaşabilmektedir. Bu şartların göz ardı edilmesiyle bilinçsizce kullanılan antibiyotiklerin faydadan çok zarar verdiği konusunda halkın bilgilendirilmesi için, bugüne dek üzerine düşen görevleri yapan biz eczacılar olarak, gelecekte de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

“18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” vesilesiyle, halkımızı kendi can güvenlikleri için, bilinçsiz ilaç kullanmamaları yönünde bir kez daha uyarıyor, antibiyotik ve tüm diğer ilaçlarını mutlaka ve mutlaka eczacı ve hekim kontrolünde almaları gerektiğini belirtiyoruz.

Unutmayın, Bilinçsizlik, en büyük sağlıksızlıktır!

Basına ve kamuoyuna duyurulur...

ANTALYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

 

Makale Tarihi: 17.11.2012
Görüntülenme: 1549