BASIN AÇIKLAMASI: ECZACILIK FAKÜLTESİNİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

Değerli Basın Mensupları,
 
Sizlerin de bildiğiniz üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme; mezun olduktan sonra eczane açmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş boş kontenjanlara göre eczane açabilecekleri düzenlemeleri içeriyor. Dolayısıyla eczane eczacısı olmak için pek çok kriterin tamamen değiştiği yeni düzenleme ışığında, bugünlerde üniversitesi sınavlarına girerek önümüzdeki haftalarda tercih yapacak öğrencilerimizle bazı bilgileri paylaşma zorunluluğu hissediyoruz.
 
Pek çok yenilik ve iyileştirmeyi içinde barındıran yasamızda yapılan düzenlemelerden öne çıkan ve eczacılık fakültesini tercih edecek öğrencileri etkileyecek olan maddeleri siz basın mensuplarının aracılığınızla bir kez daha hatırlatmak ve öğrencilerimize sağlıklı bilgiler vermek istiyoruz.
 
2013 yılından itibaren eczacılık fakültesine girmiş olan öğrencilerimiz için;
 
*Yasada, Avrupa modeli esas alınarak nüfusa göre eczane sınırlaması yapan bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Yeni düzenleme ile eczaneler, büyük şehirlerde kümelenmeyecek, yurdumuzun en ücra köşelerinde bile eczane açılması sağlanacaktır. Böylelikle, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın eczacı danışmanlığına ve ilaca daha kolay ulaşması sağlanacaktır. İlçe bazında 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde belirlenen bu model, eczane açılmasına da sınırlamalar getirecektir.
 
*Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür. Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur.
 
*Öte yandan, serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Yasadaki düzenlemeler, yakın gelecekte yapılacak düzenlemelerle birlikte şüphesiz ki eczacıların yapısal sorunlarını çözme bakımından da çok önemli faydalar sağlayacaktır.
 
Ancak, daha önce ÖSYM ile yaptığımız görüşmelerde, yukarıda bahsettiğimiz yasal düzenlemelere Klavuz’da yer verilmesi ve tercih yapacak öğrencilerin konu hakkında bilgilendirilmesi için gerekli girişimleri başlatmamıza rağmen, hala ÖSYS Kılavuzu’nda yer almadığını görmek bizleri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Umuyoruz, bu yıl ki tercih kılavuzunda bu eksiklik giderilmiştir. Çünkü öğrencilerin, eczacılık camiasında adeta bir devrim olan bu yasal düzenlemeleri bilerek tercih yapmaları son derece önemliyken; hayatlarını etkileyecek bir karar aşamasında Kılavuz’da bilgilendirilmemeleri ise ne yazık ki elzemdir.
 
ECZACILAR İÇİN FARKLI İSTİHDAM ALANLARI DA MEVCUT
 
Değerli Basın Mensupları;
 
Öte yandan bu vesileyle belirtmek isteriz ki, mezun olan eczacılarımız sadece eczane açmak zorunda değiller. Eczane açmak dışında çok farklı alanlara da yönelebileceklerinin bilinmesini isteriz. Bu alanları belirtecek olursak;
 
• Hastane Eczacısı, 
• Akademisyen Eczacılık,
• Kamu Eczacısı,
• Endüstri ve Sanayide Çalışan Eczacı,
• Kooperatif ve Ecza Depolarında Çalışan Eczacı,
• Yasayla birlikte Gelen İkinci Eczacılık Modeli
 
Öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz.
 
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
Makale Tarihi: 2.07.2015
Görüntülenme: 1877