BASIN AÇIKLAMASI: EN TEMEL İNSAN HAKKI SAĞLIKLI YAŞAM HAKKIDIR!

 

 

Bugün 10 Aralık 2013, Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakkı demek aynı zamanda herkes tarafından ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti demek, sağlıklı yaşam hakkı demek, en temel insan hakkı demektir!


Değerli basın mensupları;
 

Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ve statü gibi herhangi bir ayrım yapılmaksızın herkesin tüm hak ve özgürlüklerden eşit olarak faydalanmasını öngören “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, tüm insanların sadece insan olmalarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak bizler de, insanlığın bu ortak çabasına ilerici ve yapıcı yaklaşımlarla katkıda bulunmaya çalışıyoruz.


Biz eczacılar, hiçbir ayrım gözetmeden, insana insan olduğu için değer vermenin, insanların farklılıklarının tanınmasının, eşit koşullarda yaşamanın, onlara değer vermenin ve insan onuruna saygı duymanın ön koşulu olduğunun bilincindeyiz. Sağlıklı yaşam hakkının herkesin eşit, ücretsiz, nitelikli bir sağlık hizmetine erişmesi ile doğrudan ilişkili olduğunu, yeterince beslenemeyen, ısınamayan, insanca barınamayan hiç kimse için sağlık hakkından söz edilemeyeceğini de biliyoruz.
 

İlaca kolay erişim, ilaca ücretsiz erişim konusunda da bazı kronikleşmiş sorunların gündemimizde olduğu bir “İnsan Hakları Günü” nü yaşarken; umuyoruz ki bu gün, tüm iyi niyetli çabaların sorunlarımızın çözümünde bir vesile olur.
 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 
 

 

Makale Tarihi: 10.12.2013
Görüntülenme: 1671