Basın Açıklaması: İnternet ve Benzinlikte Satılan İlaçlar İçin Harekete Geçtik

 

03.08.2014 tarihinde Radikal'in internet sitesinde yayınlanan “Sertleşme sorununun ilacı benzincide!” başlıklı haber, profesyonel bir sağlık uzmanı olan bizleri fazlasıyla endişeye sevk ederken; ilgili makamları bir kez daha uyarmak için harekete geçirdi. Haberde özetle; Türkiye'de sertleşme sorunu yaşayan 10 erkekten sadece 1'inin hekime başvurduğu; eczaneye başvuranların oranının yüzde 48 olduğu; sertleşme sorununa karşı ilaç alan kişilerin rağbet ettiği kanalların internetle sipariş, telefonla sipariş ve benzincilerdeki marketler olduğu belirtilmektedir. 

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 28. Maddesi ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1. Maddesi gereğince “ilaç sadece eczanelerde satılabilmektedir.” Bu nedenle mevzuata açıkça aykırı olan ve halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden söz konusu haberin ihbar kabul edilip; internet siteleri, benzinlik gibi ilaç satışı yapılan yerlerde denetimlerin yapılması ve ilgililerin 6197 sayılı sayının 43. Maddesi gereğince Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılması için Sağlık Bakanlığı’na resmi bir yazı gönderdik.

Altını önemle çizmek isteriz ki; internetten ya da benzinlik gibi yerlerden değerinin çok çok altında satılan ilaçları kesinlikle kullanmamak gerekir. Çünkü nerede, nasıl, hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen bu ilaçların içeriğinde de ne olduğunu bilmek de mümkün değildir. Bu ürünler adeta patlamaya hazır birer mayın gibidir. Sonu ölüme varabilecek kadar risklidir.

Unutmayınız ki, eczane dışından, hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığı olmadan ilaç almak sağlığımızı bile bile tehlikeye atmak anlamına gelmektedir. Böylesi bir riski göze alamayacak kadar değerli olan hayatlarımız için, ilacınızı sadece ve sadece eczaneden alın!

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 8.08.2014
Görüntülenme: 1756