BASIN AÇIKLAMASI:“REÇETESİZ İLAÇ SATIŞINA PARA CEZASI” İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YOKTUR!

 

Değerli Basın Mensupları,


Dün ve bugün birçok gerek yazılı basında gerekse görsel basında çıkan “reçetesiz ilaç satılamayacak”, “reçetesiz antibiyotik satılamayacak”, “reçetesiz ilaç satana 20 Bin TL para cezası uygulanacak” gibi başlıkların ele alındığı haberler tamamen gerçek dışıdır. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen Torba Yasa’da 20 Bin TL para cezasını içeren bir madde yoktur! Kaldı ki, reçetesiz ilaç satışı, hele hele antibiyotik satışı zaten yoktu!


Haberlerin tamamının ortak noktası bilgi yanlışlığını barındırması olduğu gibi, haberi izleyen/okuyan vatandaşlarımızda da yersiz bir tedirginlik ve tepki oluşmasına neden olabilecek ifadeler içermektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımının ölümlere varabilecek sonuçlar doğurabileceği gerçeğinden hareketle halk sağlığını önceleyen ve bu doğrultuda halkımızı sürekli uyaran bir mesleğin temsilcileri olarak bizler, yaptığınız haberin hiçbir biçimde kabul edilebilir bir tarafının olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

ANTİBİYOTİKLER ZATEN REÇETELİ SATILIYORDU

Haberlerde yer alan ilaçların ve özellikle antibiyotiklerin “artık reçetesiz satılamayacağı” bilgisi, adeta gündemin hiç takip edilmediğinin kanıtı gibi. Zira, Türkiye’de son 5 yıldır antibiyotikler hiçbir biçimde reçetesiz verilmiyor, reçeteli verilmesi zorunlu olan ilaçlar da yine reçetesiz olarak verilmiyordu.
Öte yandan, haberlerde yer alan “reçeteler elektronik ortamda düzenlenecek” ifadesi de gerçekten gülünç. Çünkü, elektronik reçete uygulaması 15 Ocak 2013 tarihinde uygulamaya geçilmiş, şu anda da ciddi bir sorun yaşanmadan devam etmektedir. Kaldı ki, sizler de bunun haberini yapmıştınız.


HALKIN TAMAMINA YAKINI İLACINI SGK ARACILIĞIYLA ALIYOR


Haberlerde “eczaneler sıkı denetlenecek” ifadesine gelince; Türkiye’de halkımızın tamamına yakını ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla eczanelerimizden geri ödeme kapsamında temin etmektedir. Dolayısıyla bizler zaten devlet ile sürekli temas halinde ve ciddi denetim mekanizmalarından geçerek ilaç temin hizmeti vermekteyiz. Ayrıca İlaç Takip Sistemi ile birlikte de, ilacın üretildiği andan itibaren hastamızın eline ulaşana kadar ki tüm süreç yine devletimiz tarafından çok sistemli bir biçimde takip edilmektedir. Böyle bir zincir içerisinde reçetesiz ilaçtan bahsetmek mümkün değildir.


“20 BİN TL CEZA TAMAMEN YANLIŞTIR”


Son olarak, reçetesiz ilaç satışı yapan eczacıya 20 Bin TL arasında para cezası verileceğinin belirtildiği haberlerde ilgili miktarın bir niyet mi yoksa bilgi mi olduğunu anlayamadık; Zira Torba Yasa’da böyle bir para cezası söz konusu değildir. Bu ciddi bilgi yanlışlığının acilen düzeltilmesi gerekmektedir.


Biz eczacılar eminiz ki; her koşulda hastalarımızın sağlığını koruyacağımız konusunda ettiğimiz yemini önemsediğimiz kadar, gazeteciliği meslek olarak kabullenmiş kişiler de, doğru ve tarafsız habercilik ilkesine bağlı kalacağı yeminini önemsiyorlardır. Biz eczacılar olarak önemli bir kamu hizmeti yapıyoruz ancak; siz gazeteciler de halkın doğru bilinçlendirilmesi noktasında ciddi bir kamuoyu hizmeti sunmaktasınız. Eksik bilgi ile yapılmış haber, hizmet ettiğiniz kamuoyunu tedirginliğe ve güvensizliğe itmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu temelde, 30.000 eczacı adına, yapılan bu yanlış haberlerin düzeltilmesini, arzu ederseniz bu konuda sizlere yardımcı olabileceğimizi belirtmek isteriz.
Saygıyla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 13.12.2013
Görüntülenme: 3136