BASIN AÇIKLAMASI:SGK TARAFINDAN TAKİBE ALINAN ECZANELER DERHAL AÇIKLANMALIDIR!

 

AKSİ HALDE, BEYANATLAR GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU KANITLAYACAKTIR


Bugün basın-yayın organlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bazı doktor ve eczacıları denetime aldığı, bunun sonucunda ise “riskli” gördüğü hekim ve eczacıları da takibe aldığı yönünde haberler yer almıştır. SGK’nın “Risk Odaklı Denetim Modeli” kapsamında hastaneler, hekimler ve eczacıların risk durumunu belirlemek için çeşitli parametreler belirlediği ve bu çerçevede denetimlerini gerçekleştirdiği belirtilen söz konusu haberlerde ayrıca;  en çok reçete yazan ilk 100 hekim ile bu reçeteleri karşılayan ilk 10 eczane ve en çok yazılan ilk 50 ilacın da takibe alındığı, 2 bin 364 eczanenin ise sürekli denetlenmesi kanaatine vardığı belirtildi.


Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, biz eczacılar hiçbir zaman denetim altına olmaya karşı olmadık. Zira, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenli olarak denetlenen belki de birinci sağlık meslek grubuyuz. Dolayısıyla böylesine sistemli bir denetim söz konusu iken, eczanelerimizde usülsüz bir işleyişin söz konusu bile olması mümkün değildir.


Öte yandan, sadece, eczanelerimizde hizmet verdiğimiz hastalarımız sözlü olarak sorguya alınarak, ilaçlarını neden o eczaneden aldığının öğrenilmeye çalışılması hem eczacılarımızın itibarını zedelediği gibi, sağlık hizmet sunucu ile hasta arasındaki, yazılı olmayan ancak ahlaki yönü ağır basan gizlilik anlaşmasını da hiçe saymak anlamına gelmektedir. Hekim-hasta-eczacı zinciri içerisinde kalması gereken bilgilerin, böylesi alelade yöntemlerle sorgulanmasını doğru bulmuyoruz. Zira, Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanmış olan Protokol hükümlerine uygun bir denetim yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

YAPILAN BEYANATLARDAKİ SUÇLULAR AÇIKLANSIN


Sosyal Güvenlik Kurumu zaman zaman basına bu tür beyanatlar vermekte, rakamsal değerlerle durumu açıklamaya çalışmaktadırlar. Ancak bugüne kadar haklarında işlem başlatılan hekimler ve eczacılar hakkında herhangi bir bilgiyi vermekten kaçınmaktadırlar. Bizler soruyoruz, tüm meslektaşlarımızın itibarını zedeleyen ve mesleğini hakkıyla yerine getiren masum eczacıları da töhmet altında bırakan bu beyanatlardaki kişiler (hekim, eczacı vb.) kimlerdir? Aksi halde, yöntem olarak kesinlikle tasvip etmediğimiz ve nerede-nasıl yapıldığı bile belli olmayan anket sonucunda meslektaşlarımızla ilgili yapılan bu içi boş açıklamaların tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıkmış olacaktır.


Değerli Basın Mensupları,


Biz eczacıların, hastalarımızla aramızdaki organik bağı son derece özel ve önemlidir. Okullarımızdan mezun olurken ettiğimiz yemin bir tarafa, hizmet alanımız bir insanın hayatıdır, sağlığıdır. Bunu göz ardı etmemiz asla mümkün değildir.


Basının siz değerli temsilcileri ve kamuoyunun, konuyla ilgili haberleri bu çerçevede değerlendirmesini umuyor, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun rakamlarla bahsettiği kişileri ivedilikle açıklaması gerektiğini belirtiyoruz.


Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Makale Tarihi: 4.11.2012
Görüntülenme: 2046