BASIN AÇIKLAMASI: TÜRKİYE’DE RUHSATI OLMAYAN VEYA PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇ TEMİNİNDE TARTIŞMA TEKELLEŞME DEĞİL, HASTA YARARI ÜZERİNDEN OLMALIDIR!

 

Değerli Basın Mensupları,

Türk Eczacıları Birliği, 1996 yılından beri Sağlık Bakanlığı ile sonuncusunu 2006’da yaptığı protokoller çerçevesinde piyasada bulunmayan ya da ruhsatı olmayan ilaçları, hastalara bilabedel ulaştırmaya devam etmektedir.

Daha önce Mart ayında konu ile ilgili bir düzenleme yapılmış, ancak yasal sorun olduğu tarafımızdan yetkililere iletildikten sonra, 2013 yılı Ağustos ayında SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği değiştirilmiş ve “Mevzuat değişikliği yapılarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş diğer taraflarla da protokol imzalamak suretiyle” ruhsatı olmayan ya da piyasada bulunmayan ilaçları yurtdışından getirtme yetkisi verileceği maddesi eklenmiştir. Arkasından Bakanlık tarafından yayınlanan şartlar ile, ecza depolarının bu aynı işlemi yapabilmesine olanak tanınmıştır.  Bu işlem Birliğimiz ve Sağlık Bakanlığı arasında dava konusu olmuş olup, dava halen İdare Mahkemesi’nde devam etmektedir.

Bu işleme ilişkin itirazlarımız ve gerekçelerinin sizler tarafından bilinmesi ve doğru yansıtılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz:

Birliğimiz, bu ilaçları getirirken hastaların ilaca daha hızlı ulaşabilmesi için kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmasının getirdiği tüm avantajları hasta lehine kullanmaktadır. Hasta ile irtibatımızı sağlayan bu hizmet, bizim için bir kar değil, itibar meselesidir. Gün geçtikçe bu tip ilaçlara erişmek isteyen hasta sayısı artmakta ve Birliğimiz artan bu talebi karşılamak için her türlü önlemi almaktadır. Bu hizmetin özel şirketlere de açılmasının, bu hizmeti veren bir kurum olarak değil, ilaç hizmetinin asıl sorumlusu eczacıları temsil eden bir kurum olarak, hem hastalarımıza hem kamu maliyesine zarar vereceğini düşünüyoruz. Kendimizi kamunun, hastanın ve eczacının yararını aynı anda korumakla görevli bir kurum olarak gördüğümüz için de, kamuyu bu konuda uyarmayı bir borç biliyoruz:

Bu ilaçları getirme hakkının özel şirketlere de verilmesi durumunda maliyetleri en az iki kat artacaktır.

Bir ilaç ancak eczacı tarafından ve eczane ortamında hastaya verilebilir. Ancak özel şirketlere ilaç getirtme hakkı verilirse yeni bir eczacılık modeli gelişmiş olur.

Bu nedenlerle;

Ruhsatlı olmayan ilaçlara ivedilikle ruhsat verilmeli ve bu ilaçlar da diğer normal ilaçlar gibi eczanelerden halka ulaştırılmalıdır.

Bu süreçte ve sonrasında Türk Eczacıları Birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak, hastanın ve kamunun yararını bir arada sağlamaya devam edecek; hastalarımızın ilaca zamanında ulaşmasını ve kamu açısından bunun en az maliyetli şekilde yapılmasını sağlamayı sürdürecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 7.01.2014
Görüntülenme: 2127