BASIN BÜLTENİ: ECZANELER ENGELLERİ KALDIRIYOR


Değerli Basın Mensupları,


Engelli olmak yaşamını idare ettirmek için bir engel olmamalıdır. Yapılması gereken, tüm toplumsal hayatı engelli vatandaşları da düşünerek şekillendirmektir. Çünkü gündelik hayatta yaşadıkları sorunlar sadece engellilerin ya da ailelerinin değil, toplum olarak hepimizin, tüm insanlığın sorunudur. Ve bizce, bu görevi yerine getirmemek büyük bir toplum ayıbıdır. 

Engelli olmak yaşamını idare ettirmek için bir engel olmamalıdır. Yapılması gereken, tüm toplumsal hayatı engelli vatandaşları da düşünerek şekillendirmektir. Çünkü gündelik hayatta yaşadıkları sorunlar sadece engellilerin ya da ailelerinin değil, toplum olarak hepimizin, tüm insanlığın sorunudur. Ve bizce, bu görevi yerine getirmemek büyük bir toplum ayıbıdır.

Biz eczacılar, konuya son derece duyarlı bir meslek grubu olarak şunu söyleyebiliriz ki, sağlık sunum noktaları arasında eczanelerin giriş katlarda bulunması engelli vatandaşlarımızın çok ciddi engellerle karşılaşmasını önlemektedir. Var olan alandaki küçük önlemler ve değişikliklerle eczane mekânlarındaki engeller kolaylıkla kaldırılarak hastalarımıza sağlıklı bir hizmet sunumunun sağlanması mümkün olabilmektedir. Ancak, sağlık alanı sadece ulaşılabilirlik ve mekana ilişkin düzenlemelerle sınırlandırılamayacak düzeyde önem arz eden, farklı yönleri ile değerlendirilmesi gereken bir alandır.


Eczacılar olarak bizler, ilaç ve diğer sağlık ürünleri ve hizmetlerini sağlamak ve topluma bu ilaç ve ürünlerden en iyi şekilde faydalanması için yardım etmekteyiz. Eczacılar hizmet verdikleri toplulukların sağlığının desteklenmesi, korunması ve geliştirilmesinde önemli rol oynayan sağlık profesyonelleridir. Eczacıların hastaların doğru ilaçları doğru şekilde kullanmalarını sağlamak adına hastalara ilaçlarını sunmalarının yanı sıra bilgi verme, öğretme ve bazı durumlarda destek olmak gibi ilave sorumlulukları da bulunmaktadır. 
Bu bağlamda, her hastaya olduğu gibi geçici veya daimi engelli hastalarına da en iyi kalitede ve onların ihtiyaçlarına uygun hizmet koşullarını sağlamak, yaşam kalitelerinin yükselmesine katkıda bulunmak eczacıların önemli bir sorumluluğudur. Bizler bu sorumluluğumuzun farkında olarak, engelli vatandaşlarımız için bir projemizi daha hayata geçiriyor, engelli dostu eczane projemizin ilk basamağı olarak gördüğümüz Türkiye’de ilk defa işitme engelli hastalarımız için bir protokole imza atıyoruz.


İşitme Engelliler Federasyonu ile imzaladığımız bu protokolle, işitme engelli vatandaşlarımızın eczacılarla sağlıklı iletişim kurmalarını sağlayacak düzeyde çift el alfabesi yani işaret dili öğreneceğiz. Türkiye’de dileyen tüm eczacılarımıza uzman kişiler tarafından eğitim verilecek, eczacılarımız sonrasında sertifikalarını alacaklar. Böylece hastalar eczaneye geldiklerinde kendilerine ilacın kullanım şekli, dozu, ilacın aç mı tok mu alınacağı ve diğer sağlık sorunları ile ilgili danışmanlıklarında bilgi verebilecekleri basit cümleler öğretilecek. Eczacılarımıza ve eczanelerde çalışan personele, çift el parmak alfabesi ve sözlük kelimelerinin yanında; rakamlar ve tarihler, istekler, öneriler ve şikayetler ile ilgili işaret dili eğitimi verilecek.


Bu projenin ilerleyen aşamalarında eczacılarımız okuma yazma bilmeyen işitme engelliler için ise piktogram dediğimiz resimli tarifleri hastalarına bilgisayarlarından çıktı alarak vermeye başlayacak. Bununla ilgili altyapı çalışmalarını da tamamlamak üzereyiz. Öte yandan ise, görme engelli vatandaşlarımız için ise, ilaç bilgi yazılarının onların okuyabildikleri Braille Alfabesi ile yazılabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.


Değerli Basın Mensupları,


Bizim açımızdan son derece önemli bu iki projenin ilkini bugün başlatıyor olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Ve bu mutluluğumuzu tüm siz değerli basın mensuplarının nezdinde kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 9.08.2012
Görüntülenme: 1593