BASIN BÜLTENİ - ÖNEMLİ AÇIKLAMA !

 

BASIN BÜLTENİ


ÖNEMLİ AÇIKLAMA!!!

 

Bugün hemen hemen bütün yazılı basında “Milli İrade Platformu” imzasıyla yer alan “Yeni Türkiye Yolunda Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” başlıklı ilanda pek çok sivil toplum kuruluşunun ve vakfın logosu yanında, Birliğimize ait olmayan (Türk Eczacılar Birliği- sonunda “ı” harfi olmadan) bir logonun da kullanılarak, Birliğimizi (Türk Eczacıları Birliği) çağrıştıran ifadelere yer verilmiştir. Milli İrade Platformu’nu oluşturan kurum ve kuruluşların logoları ile birlikte Birliğimizin kurumsal kimliğini çağrıştıran logonun, bugünkü ilan metninde yer almasına rağmen, Platform’un resmi web sayfalarında olmaması ise dikkat çekicidir.


Türk Eczacıları Birliği olarak, eczacılık mesleğinin ve toplum sağlığının korunması amacı doğrultusunda, sağlık ve sağlığı ilgilendiren politikaların geliştirilmesi için faaliyetler yürütmekteyiz. Dolayısıyla sadece kamusal faydayı gözeten demokratik bir meslek örgütü olarak, yetkili organlarımızın ve kurullarımızın kararı ve onayı olmadan, bileşeni olmadığımız, bugüne kadar herhangi bir zeminde biraraya gelmediğimiz, yapısını ve işleyişini bilmediğimiz bir platformun söz konusu açıklama benzeri beyanlarına onay verebilmemiz yahut imzacı olmamız mümkün değildir.


Söz konusu açıklamanın bilgimiz dışında olduğunu basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Makale Tarihi: 25.12.2014
Görüntülenme: 1742