Eczacıya Getirilen İlaç Affı Değil, Yıllardır Uğradığımız Büyük Bir Mağduriyetin Kısmi Telafisidir!

Eczacıya Getirilen İlaç Affı Değil, Yıllardır Uğradığımız Büyük Bir Mağduriyetin Kısmi Telafisidir!

İki gündür basın-yayın organlarında “Eczacıya İlaç Affı” adı altında yapılan haberlerin eczacılık camiasında derin bir rahatsızlığa neden olması sebebiyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında Maliye Bakanlığı'na yaptığımız başvuru neticesinde, Sayın Bakan'ın kendilerinin de konuya hassasiyetli yaklaşımları sonrasında yürürlüğe giren kanun doğrultusunda eczaneler için stok düzenleme hakkı getirilmiştir. Eczacılara kanun düzenlemesi ile sunulan bir hakkın, “promosyon ilaçların kayıt dışı satılması sebebiyle eczacılara af getirildiği” şeklinde ifade edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Eczanelerde yaşanan durumunun sebebi, eczacıların miatları geçen ilaçları fiili olarak imha ettikleri halde muhasebe stoklarından düşememeleri ve bu durumun yıllar içinde birikerek muhasebe hesaplarında uyumsuzluğa sebep olmasıdır. Yıllardır yaşanan bu durumun mali yükünü eczacılar sırtlarında taşımak zorunda kalmışlardır.

Eczacılar Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın başladığı 2003 yılından beri hem Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyat politikası hem de SGK'nın geri ödeme politikaları nedeniyle mağdur edilmektedir. Bu süre içinde ilaç fiyatları en az 570 kez düşmüş, kamu kurum ıskontoları sürekli artmış, eczacının rafındaki ilaç ucuzlamış ve stok zararı ortaya çıkmış, ilaç firmaları ise her türlü girişim ve düzenlemeye rağmen oluşan bu farkları ödememiştir.

Türk Eczacıları Birliği ve eczacılar, kamuya bu mağduriyetlerini hemen her zeminde on yıldan fazladır anlatmaktadırlar. Siyasal otorite sonunda bu mağduriyetin giderilmesi için bir çözüm bulmuş; hem atık ilaçlar gerçeği hem de fiyat düşüşleri nedeniyle fiili stoğumuzla sanal stok arasındaki farkın ortadan kalkması için eczacılara stok düzenleme hakkı tanımıştır.

Yıllardır yaşadığımız bir mağduriyetin aslında usulsüzlük yapılıyormuş gibi basında yer alması, gece gündüz demeden Türkiye'nin dört bir köşesinde, 25.000 noktada sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi için büyük bir özveriyle emek sarfeden eczacılara yapılmış en büyük bir haksızlıktır.

Sunmuş oldukları ilaç hizmetinin %95'ini Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerçekleştiren eczacıların herhangi “bir kayıt dışı işlem” yapması mümkün değildir. Eczacının kayıtdışı gelirlerine af getirildiğini ima eden bu tip asılsız haberler dolayısıyla son derece üzgün olduğumuzu belirtiyor, halkımızın yanlış bilgilendirilmesini ve eczacının saygınlığını gölgeleme çabalarını asla ve asla kabul etmediğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Makale Tarihi: 16.11.2016
Görüntülenme: 4500