İthal İlaÇ TemİNİ Konusunda SGK İle Anlaşması Olan Tek Tedarikçi TEB’dir

 

BASIN AÇIKLAMASI

İthal İlaç Temini Konusunda SGK ile Anlaşması Olan Tek Tedarikçi TEB’dir!

 

Değerli Basın Mensupları,

Birkaç gündür bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerde, Birliğimiz dışında bazı firmaların da ithal ilaç konusunda tedarikçi olduğu, SGK ile anlaşma yaptıkları ve 24 bin 200 eczane ile işbirliği içinde oldukları yönünde bilgiler yer almaktadır. Şunu açık ve net bir şekilde belirtmek isteriz ki; bu tür açıklamaların gerçeklerle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur! Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) web sayfası üzerinden yayımladığı Yurt Dışından İlaç Tedarik Edilecek Listesi’ne bakıldığında da, Birliğimiz dışında hiçbir firma ya da Kurumun SGK ile anlaşması olmadığı açıkça görülmektedir. SGK ile anlaşması olan Yurt Dışından İlaç Temin Edebilecek tek tedarikçi kurum Türk Eczacıları Birliği’dir. Dolayısıyla, resmi hiçbir geçerliliği bulunmayan, kendini SGK ile anlaşma yapmış gibi göstererek hastalarımızı aldatmaya çalışan bu kişi ya da firmalara itibar edilmemesini önemle vurgulamak isteriz.

Resmi bir belgeyle çabucak ortaya çıkabilecek bir konuda çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan yalana başvuran kişi ya da firmalardan, hastanın menfaatini korumasını ve etik davranmasını nasıl bekleyebiliriz? İsmini duyurabilmek için yalan beyanlarla hastalarımızı aldatan bu tür firmaların getireceği ilaca nasıl güveneceğiz?

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği olarak; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hastanın ve kamunun yararını bir arada sağlamaya devam edecek ve böylesi tek amacı kar etmek olan kişi ve firmaların karşısında olmayı sürdüreceğiz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Makale Tarihi: 26.12.2014
Görüntülenme: 1810