KOMİSYON TOPLANTILARI

 

“Meslek Hakkı Komisyonu”

39.Dönem Merkez Heyeti tarafından kurulan “Meslek Hakkı Komisyonu” 06.02.2014 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Murat Levent KOÇAK başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Komisyon, “Sağlık üretmek” gayesi ile eczacılık hizmetleri alanında hayata geçirilebilecek yeni uygulamaların ve bu uygulamaların finansal koşullarını oluşturacak yeni ekonomik modellerin tartışılması, modellenmesi ve yasal altyapısının kurgulanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacını taşımaktır.

Bu kapsamda Komisyon görevleri;

 • Komisyon alanına giren büyük kongre kararları, Merkez Heyeti tarafından komisyona havale edilen çalışmalar ve komisyonun Merkez Heyeti tarafından uygun bulunan çalışma önerileri doğrultusunda süreçlerin etkin tasarımı, gözetimi  ve uygulanması için;
  • Enformasyon toplamak
  • Kilit belirsizlikleri ve riskleri saptamak
  • İş planı geliştirmek
  • Alternatif öneriler sunmak
  • Katılımcılar arasında işbirliği ve diyalog sağlamak
  • Verileri analiz etmek/ettirmek
  • Görüş oluşturmak
  • Değerlendirme toplantılarında bilgi paylaşımlarında bulunmak
  • Alınan kararlar doğrultusunda çalışma planını revize etmek
 • Diğer ülkelerde ve eczacılık yapılanmalarındaki uygulamaları araştırmak, gelişmeleri takip ederek bu gelişmeler konusunda hedef kitlelere bilgilendirmelerde bulunmak.
 • Meslekiçi eğitimlere süreklilik kazandırmaya ve mesleki gelişimi özendirmeyi yönelik çalışmalar yürütmek
 • Eczacıların ve diğer paydaşların bilgi birikimlerini zenginleştirmek adına yurt içinde ve dışında düzenlenen kongre, sempozyum, seminer, toplantı vb. etkinliklere katılımları sağlama ve özendirme yönünde farkındalık çalışmaları yürütmek
 • Etkileşim alanına giren kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile işbirliği alanları oluşturarak savunuculuk çalışmaları yürütmek
 • Hedef kitlelerde bilgilendirme, farkındalık ve mesleki motivasyona uygun paylaşım alanları yaratma
 • Eczacılar tarafından sağlanmakta olan ya da sağlanabilecek hizmetlere ilişkin kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak
 • Faaliyet alanına giren konularda ortak dil ve yaklaşım için zemin oluşturacak kavram, terim ve tanımlamaların belirlenmesi bu çalışmalarının literatür çalışmaları ile de destekleyerek bilgi yönetimi terminolojisini oluşturmak ve benimsenmesini sağlamak

olarak tanımlanmış olup bu çerçevede, Burdur, Hatay, Konya, Antalya, Ankara, Kastamonu ve Aydın Eczacı Odalarımızdan toplantıya katılım sağlayan eczacı meslektaşlarımızla mevcut çalışmalar değerlendirilerek ilerleyen dönemlerde Komisyon tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin fikir paylaşımları yapılmış, iş takvimleri oluşturulmuştur.

 

 
 

 

 “6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunda Değişikli Komisyonu”

39.Dönem Merkez Heyeti tarafından kurulan “6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunda Değişikli Komisyonu” ilk toplantısını 06.02.2014 Perşembe günü saat 11.00’de Türk Eczacıları Birliği Merkez Binası’nda gerçekleştirdi.

TEB Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Sertaç Özmen’in başkanlığında toplanan komisyona, eczacı odalarımızın temsilcileri katıldılar.

39. Büyük Kongre’de alınan kararlar doğrultusunda; 6643 sayılı yasanın “Büyük Kongre’ başlıklı 51 inci maddesinde yer alan delege sistemi, Haysiyet Divanı’nın Vazife ve Salahiyetleri başlıklı maddesi ise eczacıların yaptıkları mesleki ve hukuki ihlallerin düzeltilebilmesi ve müeyyidelerin zamanında uygulanabilmesi açısından düzenleme yapılması hususunda fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, komisyon üyelerinden gelen talepler doğrultusunda diğer konular görüşüldü.

Verimli geçen toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

 

Makale Tarihi: 7.02.2014
Görüntülenme: 1640