Mısır'daki İdam Kararlarını Kınıyoruz!

 

BASIN AÇIKLAMASI

MISIR'DAKİ İDAM KARARLARINI KINIYORUZ!

BU BİR İNSANLIK KATLİAMIDIR, BU BİR HUKUK KATLİAMIDIR!

 

 

Değerli Basın Mensupları,

Mısır'da çoğunluğunu Müslüman Kardeşler grubunun oluşturduğu ve tek suçları darbeyle indirilen hükümeti savunmak adına demokratik haklarını kullanarak protesto etmek olan 529 kişi hakkında, hiçbir kural tanımayan mahkemelerde idam kararlarının alınmasını şiddetle kınıyor, darbecilerin bu kararlarından derhal dönmelerini umuyoruz.

Bilinmelidir ki, böylesi bir nefret hareketinin, kutuplaştırmanın ve ötekileştirmenin doğal sonucu olan ön yargılar, bir arada yaşama iradesinin ve elbette ki, devletin bekasının önünde en büyük engeldir. Kendi meşruiyetini tartışmaya bile tahammülü olmayan bu darbeci zihniyet, hukuk tanımayan bu kişiler, bugüne kadar baskı ile bir şey elde edememişlerdir.  Dolayısıyla yaptıkları şey, bir insanlık katliamı, bir hukuk katliamıdır.

Değerli Basın Mensupları,

529 iradenin yok sayılması, beraberinde halka idamlar olarak geri dönmesi, mazlumların ve masumların infaz edilmesi bize şunu hatırlatmıştır; hak, adalet ve hukuk, herkese ve her zaman lazım olacaktır.

En temel insan hakkı yaşama hakkıdır temelinden hareketle, Türk Eczacıları Birliği olarak Mısır Hükümeti'nin bu zulüm ve haksızlığı bir an önce sona erdirmesini diliyor, idam kararlarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 11.04.2014
Görüntülenme: 2174