SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI REDDEDENLERİN CEZALANDIRILMASINI ÖNGÖREN YASAYI REDDEDİYOR, FRANSA ULUSAL MECLİSİ’Nİ KINIYORUZ!


BASIN AÇIKLAMASI

 

Değerli Basın Mensupları,


Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek olan "sözde ermeni soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasını" öngören yasa teklifini reddediyor; 30 bini aşkın üyesi olan bir örgütün temsilcileri olarak, hukuki temelden yoksun, tek taraflı ve bilimsel gerçeklerden uzak söz konusu yasanın, aynı zamanda bir demokrasi ve insan hakları sorunu yarattığını düşünüyoruz.

Bilinmesini isteriz ki; tarihin bu tartışmalı döneminin aydınlatılması, ancak ve ancak her iki ülke bilim insanlarının bir araya gelerek araştırmasıyla mümkün olabilir. Dolayısıyla tek taraflı ve gerçeklerden yoksun, bilim insanlarının olmadığı komisyonların ortaya koyduğu araştırma metinlerinin geçerliliği bulunmamaktadır. Bunun bir tek açıklaması vardır; seçim çalışmalarında, başka bir ülkenin tarihini kendine siyaset malzemesi yapmak isteyen zavallı bir siyasi iradenin son çırpınışları. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin belirttiği gibi, Türkiye'yi soykırım yapmakla itham eden yasa tasarısını gündemine taşıyan Fransa Ulusal Meclisi'nin tarihimizi siyasi bir malzeme haline getirmesine, gerçekleri çarpıtmasına izin vermeyeceğiz. Bu uğurda verilecek tüm mücadelelerin de arkasında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Türkiye'yi ve tarihimizi karalama girişiminde bulunan Fransa, önce kendi tarihiyle yüzleşmeli, geçmişte yaptığı soykırımları da gündemine taşımalıdır. Aksi halde, ortaya koyduğu sözde gerçekler bir anlam ifade etmeyecektir. Soykırımı iddia eden Fransa Hükümeti, ne yazık ki bu ortak hafızanın hiçbir yerinde yer almadığı gibi, gerçeklere ışık tutacak erke de sahip değildir. Kendi tarihiyle yüzleşemeyen bir milletin böylesi bir saldırıda bulunması ise, uluslara arası platformda gülünç duruma düşmesine neden olmaktadır.

Tüm bunların ışığında, tarihimize yapılmış bir haksızlık olarak kabul ettiğimiz ve bir yandan da bireysel özgürlüklerin vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiğimiz yasayı ve kabul edenleri kınıyor, acilen bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirtiyoruz.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ 

 

 

Makale Tarihi: 22.12.2011
Görüntülenme: 1416