DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM;

Geride bıraktığımız dönemin ardından gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da gösterdiğiniz teveccüh, ekibimize yeniden güç verdi. Çalışma arkadaşlarım adına siz değerli meslektaşlarıma teşekkür ederim. Genel Kurul faaliyetleri dışında bütün görev süremiz boyunca bizlerle beraber aktif rol alan tüm meslektaşlarımın katkısını asla unutmayacağız; Onlara da şükranlarımı iletmek isterim.

Meslekte yaşanan yapısal değişikliklerin olumlu anlamda devamı için kurumlarla olan ilişkilerimizde üst örgütümüz olan Türk Eczacıları Birliği'ne artan şekilde desteğimizi sürdürmek amacındayız. Her platformda belirttiğimiz üzere örgüte vereceğimiz enerjimizin kaynağı meslektaş olmalıdır. Bunun yolu mesleği yaşayan eczacılarımızın tüm Oda organlarına katılımıyla gerçekleşecektir. Yalnızca yapısal sorunlarla ilgili değil; mesleğin içinde bulunduğu durumla ya da mesleğin içinde var olan hareketlilikle ilintili konuların tamamının aynı yaklaşımla çözümlenebileceği unutulmamalıdır.

Mesleğin Türkiye'de ve dünyada aldığı yol göz önünde bulundurulduğunda hem bilimsel hem de geleneksel eczacılık bakımından güncel kalmak elzem bir hal almaktadır. Bu doğrultuda geçtiğimiz dönemde olduğu gibi sık ve yoğun olarak bilgilendirme toplantıları planlamalarımıza dahil edilmiştir. Bu noktada iletişimin dışında ayrıca örgütün gücünün tabandan Birliğe Odalar aracılığıyla taşındığını unutmamalıyız. Fikir ve çıkış noktalarının oluşturulmasında ve faaliyetlerin sürdürülmesinde rol alan Odamızın ve Türk Eczacıları Birliği'nin tüzel kişiliğini var eden; içini dolduran meslek mensuplarının katılımı ve birlikteliğidir. Mesleğimiz ülke çapında bireysel olarak omuz verdiğimiz topluluk halindeki örgütle ancak gücünü hissettirebilecektir.

Ekonomik koşulların idarenin de uygulamaları ile günden güne ağırlaştığı bu ortamda bireysel davranışın öncelenmesi oldukça normaldir. Bu baskının varlığında meslek evrilirken tek başına önlemler almak; değişmek de kolaydır. Ancak gözden kaçan hayati öneme sahip konu, eczacılık mesleğinin her alanda önüne geçilemez bir şekilde ilerlediği ve bilimsel-geleneksel yaklaşımların farklı uygulamalarla iç içe geçtiği gerçeğidir. Günübirlik tekil çözümler kısa vadeli ancak devamlılığı olmayan açılımlar sağlayabilir ancak örgüt bütünlüğü içerisinde hayata geçirilmeye uğraşılan yenilikler sekteye uğratılmaya çalışılsa bile  yine hep birlikte mücadele etmek suretiyle birçok  kazanım elde edilebilecektir. Müteaddit defalar dile getirdiğim gibi ortak akıl bizi birlikte okyanusun dalgalarının üzerinde tutacaktır.

Daha yapacak çok işimiz; birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Sarih olarak düşündüğüm ve dile getirmek istediğim; meslektaşlarımızın katılımlarıyla ve paylaşımla eczacı örgütümüzün çok daha güçlü olacağıdır.

Sevgi ve saygılarımla ….

 

Makale Tarihi: 23.10.2013
Görüntülenme: 2974