DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

 

Mesailerimizin yoğunluğu ve meslek gündeminin değişkenliği ile beraber zaman su gibi akıp gidiyor. Yeni protokolün yürürlüğe girmesini takiben bazı reçete türlerinde sıralı ve kotalı dağıtımın başlaması, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczane Hizmetleri Hakkında Kanun’da değişiklik çalışmaları, Antalya genelinde miadı geçmiş ilaçların Odamız tarafından eczanelerden alınması, miadı geçmemiş ilaçların Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ödeme gücü olmayan ve bakıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılması projesinin hayata geçirilmesi, Basın-Yayın Komisyonumuzun büyük özveri ve titizlikle ortaya çıkardığı tam anlamıyla bir sağlık-bilim-meslek dergisi hüviyetinde olan “Dozaj”ın yayın hayatına başlaması ve şu anda devam eden çeşitli proje çalışmalarının yanında gerek eczane sayısı gerekse de eczacı sayısı bakımından 4.büyük oda olmanın verdiği hacimle Yönetim Kurulu ve diğer kurulların rutin işlemlerinin yürütülmesiyle oldukça yoğun günler geçirmekteyiz. Önümüzdeki zaman diliminde gerek mevsim itibari ile gerekse iş temposunun düşeceğini öngörerek birlikte daha çok vakit geçirebileceğimizi umuyorum ve bu konuda gerekli çalışmaları Yönetim Kurulu olarak yürüttüğümüzü belirtmek istiyorum.
 
Özellikle sıralı-kotalı dağıtımla ilgili olarak burada tüm meslektaşlarımla paylaşmak istediğim bir takım hususlar var. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokolün henüz daha oluşturulma çalışmaları yürütülürken Odamız 10. Bölge olarak her aşamada görüşlerini dile getirmiş ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti düzeyinde değerlendirilmesini sağlamaya çalışmıştır. İlimizin özel şartları nedeniyle Yurt genelinde sıralı-kotalı dağıtımla ilgili belirlenen anlayış diğer bölgelerin aksine çoğunlukla Antalya İli’ne uygun görülmemiştir. Çalışmalar esnasında Odamız, beslenme solüsyonları, organ nakli sonrası kullanılan ilaç reçeteleri,diyaliz solüsyonları gibi preparatlar hususunda gerekli uyarıları yapmış ve bölgemiz bakımından sıkıntıların tamamını ilgililerle paylaşmıştır.
 
Ayrıca Yönetim Kurulumuz, protokol imza aşamasında iken sıralı-kotalı dağıtım ile ilgili tüm çalışmalarını tamamlamıştır. Türk Eczacıları Birliğinin sıralı-kotalı dağıtım düzenlemesi için kullanacağı teknik altyapının oluşturulma çalışmalarına katılmıştır. Bölgemiz sorunlarını dağıtım başlamadan yerinde tespit etmiş, önlemlerini almış, Türk Eczacıları Birliğini bu konularda bilgilendirmiştir.
 
Tüm bu sürecin içinde aynı zamanda Antalya’mızın hepimizce malum olan özel durumlarının azami olarak değerlendirilmesine çalışılmışsa da Türkiye genelindeki dağıtım şartları büyük ölçüde ön planda tutularak Birlik tarafından süreç işletilmeye başlanmıştır. Bu aşamada Antalya’da meydana gelecek aksaklıkların bir an evvel aşılması amacıyla gerekli görülen yeni girişimler tarafımızca yapılmış ve yürürlükle ilgili yeni önlemler yakın zamanda Yönetim Kurulumuz tarafından meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.
 
Sıralı-kotalı dağıtım konusunda son olarak belirtmek isterim ki Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu, tüm aşamalarda, her mevkiden üyesinin haklarını göz önünde bulundurarak hiçbir şekilde yılmadan çalışmalarını ve girişimlerini sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir.
 
Yönetim Kurulumuz yerelde üstlendiği ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri içtenlikle ve özveri ile yerine getirirken göreve geldiği ilk döneminde Türk Eczacıları Birliği Bölgeler arası Toplantısının organizasyonuna da talip olmuş ve Birlik tarafından bu talebi olumlu karşılanmıştır. Mayıs ayının son haftasında Manavgat ta düzenlenecek olan 38.Dönem 1.bölgelerarası toplantısına Türkiye nin dört bir yanından 54 Eczacı Odası yöneticileri, meslekle ilgili paylaşılması gerekenler konuşacak, tartışacak, Türkiye ve dünyada eczacılık mesleğine yön vermek üzere bir araya geleceklerdir. Örgüt yapısındaki yeri tartışma götürmeyecek bu denli öneme ve etkinliğe sahip organizasyona Yönetim Kurulumuz, hem yapısal olarak hem de fikri açıdan hazırlıklarını yapmakta ve bu hususta meslektaşlarımızın katkılarını beklemektedir.
 
Mesleki problemlerimizi konuşmak tartışmak ve en önemlisi geleceğe daha güvenli bakabilmek adına yapılan bu tür organizasyonlar da ev sahipliği edecek bilgi birikimi ve beceriye sahip olan Antalya Eczacı Odası aynı zamanda gelecekle ilgili emeklilik sistemlerini araştırmakta ve üst örgütümüz TEB ile beraber bu anlamda yapılabilecek çalışmalara da ayrıca katkı koymak üzere mesai harcamaktadır.Meslekle ilgili bu yapısal sorunlar çözülmeden diğer sorunların çözümünün sadece günü kurtarmak ve hayatımızı idame ettirmekten öte bir anlam ifade etmediğinin bilinciyle sıkılmadan ve bıkmadan çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Bunların yanında özellikle halkımız nispetinde ; ilaç alım protokolü görüşmeleri esnasında ya da ilaç fiyat düşüşleri –kamu kurum iskontosu artışlarının eczaneler üzerindeki etkisini tartışan yani sadece maddi konularda gündeme gelen bir meslek grubu olmaktan çıkaran , miadı geçmiş ilaçların çevre sağlığını tehdit etmeden imhası, muhtaç durumda olan vatandaşlara ilaçlarını ulaştırmak üzere hayata geçirilecek olan projeler gibi bir takım sosyal sorumluluk projeleriyle kamuoyunda yer almak, en önemlisi ise mesleğimizin itibarını arttırmak adına çalışmalarda bulunmak ve mesleğimizin sağlık hizmetlerinin sunumunda vazgeçilmez olduğunu hafızalara kazımak üzere durmadan çalışmaya devam etmektedir.
 
Katılımcı yönetim anlayışından vazgeçmeyen, herkese kucak açmış olan yönetim kurulum ve şahsım adına sevgi ve saygılarımı sunar, aydınlık günlerde buluşmak üzere çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Makale Tarihi: 18.04.2012
Görüntülenme: 2492