% 0.9 IZOTONIK SODYUM KLORÜR HAKKINDA 2.SINIF GERİ ÇEKME

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 12.02.2008 tarih 010241 sayılı yazıda “Osel İlaç Sanayi ve Ticaret”  adına ruhsatlı olan “% 0.9 Izotonik Sodyum Klorür Solüsyonu 1000 ml” adlı preparatın 07 154 (İ.T.:07.2007 S.K.T.: 07.2009) seri numaralısı, yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmadığından, adı geçen preparatın söz konusu seri numaralısına 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf  (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Eki: 1

 
EK 1 - 12022008_hbr_1.pdfMakale Tarihi: 13.02.2008
Görüntülenme: 1245