ESTRADERM 100 MCG 8 TTS ADLI ÜRÜNÜN ÜLKEMİZDE SATIŞINA SON VERİLMESİ HAKKINDA


Konu: Estraderm 100 mcg 8 tts hakkında


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Novartis firmasından gelen 02.07.2012 tarihli yazı ile;
“Estraderm 100 mcg 8 tts” adlı ürünlerinin global olarak arzının durdurulmasına karar verildiği ve 02.07.2012 tarihi itibari ile ülkemizde satışına son verildiği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Novartis firmasından gelen yazı için tıklayınız

Makale Tarihi: 3.07.2012
Görüntülenme: 1510