127704 SERİ NUMARALI VE 08/2014 SON KULLANMA TARİHLİ VALİDOL DAMLA ADLI ÜRÜNE UYGULANANN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Hakay İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti’den gelen yazı ile; 

Ruhsatına sahip oldukları 127704 seri numaralı ve 08/2014 son kullanma tarihli “Validol Damla” adlı ürüne ait seri için, renk limitinin firma spesifikasyonuna uygun bulunmadığından, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bilgisi dahilinde, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre tedbiren 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve eczane stoklarında bulunan söz konusu serinin, iade faturası ile yazı ekinde yer alan adresi yer alan Hakay İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti’ne iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Firmadan gelen yazı için tıklayınız.

 

Makale Tarihi: 26.03.2014
Görüntülenme: 1757