2. SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME
 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 23.11.2007 tarih 061524 sayılı yazıda “Kansuk laboratuarı San. ve Tic. A.Ş.”  adına ruhsatlı olan “Kanfleks % 5 Dekstroz 1000 ml” adlı preparatın 0609030-2 (İ.T.:09.2006 S.K.T.: 09.2008) seri numaralısına, siyah pamukçuklanma görülmesi nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

            Saygılarımla,

          Ecz.Sertaç ÖZMEN
            Genel Sekreter

 Eki: 1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..
 
Makale Tarihi: 23.11.2007
Görüntülenme: 1159