2. SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKMEBÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 08.07.2008 tarih 04398 sayılı yazıda “Berko İlaç ve Kimya San. Ltd. Şti.”  adına ruhsatlı olan “FerroZinc Şurup” adlı preparatın 629 (İ.T.:10.2007, S.K.T.: 10.2009) seri numaralı numunelerinde  yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre, Folik Asit miktarının, formülüne göre % 51  oranında eksik bulunması nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb) geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 1


Ek-1
Makale Tarihi: 14.07.2008
Görüntülenme: 1085