2. SINIF GERİ ÇEKME İŞLEMİ


 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 09.11.2007 tarih 058541 sayılı yazıda Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “% 7.5 Potasyum Klorür Ampul” adlı preparatın 07013 (S.K.T: 02.2010) seri numaralı numunelerinin, yapılan optik kontrolde uygun bulunmaması nedeniyle, söz konusu seriye 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki: 1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..
Makale Tarihi: 12.11.2007
Görüntülenme: 1136