2. SINIF GERİ ÇEKME         T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 20.09.2007 tarih 050373 sayılı yazıda “Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş”  adına ruhsatlı olan “Batticon Gargara 100 ml” adlı preparatın 004 (İ.T.-S.K.T.: 07.2006 / 07.2008) numaralı serisine, numune pH’sı ve yoğunluğunun firma spesifikasyonuna göre limitin altında bulunması ve numune bileşiminde bulunan povidon iyot miktarının formülüne göre % 26.3 oranında eksik olması nedenleriyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

       Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter


Eki: 1

 

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..
 
Makale Tarihi: 25.09.2007
Görüntülenme: 1142