2. SINIF GERİ ÇEKME         BÖLGE ECZACI ODASI
      YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 03.10.2007 tarih 052452 sayılı yazıda Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “Jetosel Ampul” adlı preparatın 06 024 (SKT: 08.2008) seri numaralı numunelerine “optik kontrolde uygun bulunmaması” nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Alaaddin IŞIK
II.Başkan

 

Eki: 1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..
 

Makale Tarihi: 5.10.2007
Görüntülenme: 1771