2. SINIF GERİ ÇEKME

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


           T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize göndermiş olduğu 09.11.2007 tarih ve 058712 sayılı yazıda, Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “Polifleks % 0.9 İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu 100 ml” adlı preparatın 0707082-4 (07.2007-07.2010) seri numaralı numunelerinin yapılan incelemeler sonucunda ambalaj yönünden uygun bulunmamış olmasından dolayı söz konusu seriye 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre  2. Sınıf geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.
          
        Söz konusu yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki:1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..
 

Makale Tarihi: 10.11.2007
Görüntülenme: 1228