BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından eczacılara gönderilen 21 Ekim 2010 tarihli yazıda,

İthal ruhsatına sahip oldukları “Zalvor %5 30 g Deri Kremi” adlı preparatın 9027680 lot numaralı (İ.T: 04.2009 S.K.T: 03.2014) ve 909567-0 lot numaralı (İ.T: 12.2009 S.K.T:11.2014) serilerine üretim yerinden kaynaklanan teknik nedenlerle, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplanması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. Sınıf B seviyesinde geri çekme işleminin 20 Eylül 2010 tarihine kadar uygulanmaya başlandığının 27 Ağustos 2010 tarihli yazı ile duyurulduğu belirtilerek,


Adı geçen preparatın geri çekilen serilerine ait iadelerin 20 Eylül 2010 tarihten sonra da depolarına hala gelmeye devam etmesinden ötürü, eczacıların, “Zalvor %5 30 g Deri Kremi” adlı preparatın geri çekilen serilerinin stoklarında olan miktarlarını, 25 Ekim 2010 Pazartesi gününe kadar ticari ilişkilerinin olduğu ecza depolarına iade faturası ile birlikte göndermeleri istenmiştir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter
Eki:1


Firma'nın yazısı için tıklayınız

 
Makale Tarihi: 22.10.2010
Görüntülenme: 1401