ACTIFED ŞURUP İÇİN GERİ ÇEKME
 


        T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2007 tarih 061837 sayılı yazısı ile, Glaxo Smith Kline  adına ruhsatlı bulunan ACTIFED ŞURUP isimli ürünün 01417 (İ.T:04.07 SKT:04.2011) seri numaralısına, yoğun miktarda yabancı madde içermesi nedeniyle “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme, Terkipler ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2.sınıf B Seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığı; geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için üyelerimizin stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünleri, ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade etmeleri bildirilmiştir.


 


Makale Tarihi: 27.11.2007
Görüntülenme: 2662