Duyuru Tarihi: 27.11.2007 


        T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2007 tarih 061837 sayılı yazısı ile, Glaxo Smith Kline  adına ruhsatlı bulunan ACTIFED ŞURUP isimli ürünün 01417 (İ.T:04.07 SKT:04.2011) seri numaralısına, yoğun miktarda yabancı madde içermesi nedeniyle “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme, Terkipler ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2.sınıf B Seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığı; geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için üyelerimizin stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünleri, ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade etmeleri bildirilmiştir.