ALCAİNE % 0,5 OFTALMİK ÇÖZELTİ ADLI İLACIN PERAKENDE SATIŞININ İPTALİ HAKKINDA

 

38.A.00.001364
04.04.2012  
        
Konu: “Alcaine %0,5 Oftalmik Çözelti” adlı ilacın perakende satışının iptali hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

İlgi: 18.04.2011 tarih ve 37.A.00.005452 sayılı yazımız

İlgi’de kayıtlı yazımız ile “Alcaine %0,5 Oftalmik Çözelti” isimli ürünün başta reçetesiz olarak verilmemesi olmak üzere temininde uyulacak esaslar duyurulmuştu.

Konu hakkında, T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 29.03.2012 tarihli yazıda;

Söz konusu ilacın doktor kontrolü dışında kullanımının korneada kalıcı bozukluk, görmenin azalması ve keratoplastiyi gerektiren operasyonlara sebep olduğu,

TÜFAM’a yapılan bildirimlerin devam etmesi sonucunda Bakanlığın, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik’in 9.madde b bendi gereği söz konusu ilacın eczanelerde perakende satışının iptali kararı alındığı, bu karara uymadan perakende satış yapan eczaneler hakkında cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Makale Tarihi: 4.04.2012
Görüntülenme: 2219