BACTRIM TABLET HAKKINDA 2.SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME
İVEDİ!

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 09.10.2008 tarih 060927 sayılı yazıda “Roche Müstahzarları San. A.Ş.”  adına ruhsatlı ve “Sandoz Grup Sağlık Ürünleri İlaçları San. ve Tic.A.Ş.”de üretilen olan “Bactrim Tablet” adlı preparatın IT0523 (İ.T.:15.07.2008) numaralı serisine, yardımcı madde değişikliği onayı alınmadan piyasaya verilmesi nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 1

Ek Dosya İçin Tıklayınız.

Makale Tarihi: 9.10.2008
Görüntülenme: 1155