KEMOPRİM FORT TABLET HAKKINDA 2. SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2008 tarih 003710 sayılı yazıda “İ.E Ulagay İlaç San. Türk A.Ş”  adına ruhsatlı olan “Kemoprim Fort Tablet” adlı preparatın 709014 (İ.T.:09.2007, S.K.T.: 09.2011) seri numaralısının  yapılan inceleme ve analizler sonucu fiziksel olarak uygun bulunmaması nedeniyle, söz konusu seriye, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 1

 

Ek için lütfen tıklayınız

Makale Tarihi: 18.01.2008
Görüntülenme: 1324