MEDİFLEKS ISOLYTE-M 1000 ML. % 5 DEKSTROZLU SOLÜSYONUN GERİ ÇEKİLMESİ HK.Medifleks Isolyte-M 1000 ml (%5 Dekstrozlu Multipl Elektrolit İdame Solüsyonu)” isimli müstahzarın M10 10 047 (SKT: 09.2012) seri numaralısına 2.sınıf B tipi geri çekme işlemi uygulanması hakkında ekinde SBİEGM duyurusunun yer aldığı , Odamıza T.E.B.'den gelen 09.02.2011 tarih ve  37.A.00.004840 sayılı yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 14.02.2011
Görüntülenme: 1758