MİACALCİC 200 IU NASAL SPREY ADLI ÜRÜNÜN TÜM SERİLERİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA


Konu:
 Miacalcic 200 IU Nazal Sprey adlı ürünün tüm serilerine uygulanan geri çekme işlemi hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Novartis Ürünleri’nden gelen 31.07.2012 tarihli yazı ile;

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa İlaç Ajansının “kalsitonin içeren tüm nazal spreylerin uzun vadeli tedavi gerektiren kronik bir hastalık olan osteoporozun tedavisi için, bu endikasyondaki faydaları, risklere ağır basmadığından ve yine uzun süre kullanımının malignite riskindeki minimal artış ile ilişkili olduğu konusundaki gözlemler sebebi ile piyasadan kaldırılması yönündeki kararı” nın gündeme alınarak değerlendirildiği,

Bu doğrultuda Novartis Ürünleri tarafından tanıtımı yapılan Miacalcic 200 IU Nazal Sprey adlı ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından piyasadaki tüm serileri için 2.Sınıf B seviyesinde ( Ecza Deposu, Eczane, Hastane, vb.) geri çekme kararı alındığı,

İlgili ürünün tüm serilerinin satışının acilen durdurulması ve geri çekilme sürecinin başlatılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

Novartis Ürünlerinden gelen yazı için tıklayınız

Makale Tarihi: 31.07.2012
Görüntülenme: 1429