NYLEX 200 IU NAZAL SPREY ADLI ÜRÜNÜN GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA


Konu: 
Nylex 200 IU Nazal Sprey adlı ürünün geri çekilmesi hakkında
 
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
 
Birliğimize Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den gelen 31.07.2012 tarihli yazı ile;
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan alınan 30.07.2012 tarihli yazı ile European Medicines Agency’dan (EMA) gelen uyarı paralelinde aralarında ithal ruhsatına sahip oldukları Nylex 200 IU Nazal Sprey isimli ürünleri de olmak üzere kalsitonin içeren tüm nazal spreylere yönelik 2.Sınıf B seviyesinde ( Ecza Deposu, Eczane, Hastane, vb.) geri çekme işlemi uygulandığı,
 
Nylex 200 IU Nazal Spreyden bugüne kadar aşağıda seri numarası ve son kullanma tarihi yazılı olan 4 ml formundaki iki seriyi piyasaya sunduklarından, bu serilere ait geri çekme işlemlerinin başlatıldığı, belirtilen seri numaralarına ait stoğu bulunanların en kısa zamanda bu ürünleri ilgili ecza deposuna iade faturası ile birlikte ve soğuk zincir koşullarına uygun olarak gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.
  
Seri No Son Kullanma Tarihi    
112 06/2014    
212 06/2014  
 
 
Bilgilerinizi ve eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 
 
 
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
 
 
 
 
Makale Tarihi: 1.08.2012
Görüntülenme: 1428