POLIFLEKS HAKKINDA 2.SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

 

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 21.04.2008 tarih 027041 sayılı yazı ile,

Bakanlıklarınca yaptırılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmamaları nedeniyle, aşağıda belirtilen preparatlara, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

 

Preparat Adı

Ruhsat Sahibi
Seri No
Geri Çekme Nedeni
Polifleks Izolen Dengeli Elektrolit Solüsyonu 1000 ml
Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş
0711097-1 (11.2007-11.2009)


0707 078-1 (11.2007-07.2009)
Primer ambalajı yönünden uygun bulunmaması
Polifleks % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 100 ml
Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş
0711012-1 (11.2007-11.2009)


0711013-3 (11.2007-11.2009)
Primer ambalajı yönünden uygun bulunmaması

Eki: 1

 
EK 1 - polifleks.pdf

Makale Tarihi: 21.04.2008
Görüntülenme: 1135