PROTAMİN ICN 5000 IU/5 ML IV KULL İÇİN ENJ SOL İÇEREN AMP ADLI İLACIN BAZI SERİLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den gelen 20.07.2011 tarihli yazı ile,

İmal ruhsatına sahip oldukları “Protamin ICN 5000 IU/5 ml IV kull. İçin Enj. Sol. İçeren Ampul” adlı ilacın;

- 53 (SKT:05.2012),
- 55 (SKT:08.2012), 
- 56 (SKT:10.2012),
- 58 (SKT:12.2012),
- 59 (SKT:02.2013),
- 60 (SKT:04.2013),
- 61 (SKT:05.2013),
- 62 (SKT:06.2013),
- 63 (SKT:08.2013),
- 64 (SKT:10.2013) 

Seri numaralılarına, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkındaki Yönetmelik’e göre 2.sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmekte olup,

Eczaneler tarafından söz konusu serilere ait ürünlerin temin edildiği depolara 27.07.2011 tarihine kadar iade edilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve iade işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
Makale Tarihi: 22.07.2011
Görüntülenme: 1159