SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN PEGINTRON PEN ENJ. ÜRÜNLER İÇİN GERİ ÇEKME DUYURUSU

 


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 28.09.2010 tarihinde yayımlanan "Peg İntron Pen 50/80/100/120/150 mcg Enj.Ürünlerin Geri Çekilmesi” başlıklı duyuru ile;

- PegIntron Pen 50 mcg, 80 mcg, 100 mcg, 120 mcg, 150 mcg Enj.Toz ve Çözelti içeren Kullanıma Hazır Kalem”

adlı ürünlerin tüm serilerine 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2.sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünlerin, ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter

Makale Tarihi: 30.09.2010
Görüntülenme: 1174