SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN ROSIGLITAZON ETKİN MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER HAKKINDA GERİ ÇEKME DUYURUSUBÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 24.09.2010 tarihinde yayımlanan “ROSIGLITAZON ETKİN MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER HAKKINDA GERİ ÇEKME DUYURUSU” başlıklı duyuru ile Rosiglitazon etkin maddesi ihtiva eden;

- Rosette Film Kaplı Tablet 4 mg,
- Rosette Film Kaplı Tablet 8 mg,
- Rosvel Film Tablet 4 mg,
- Rosvel Film Tablet 8 mg,
- Rosenda Film Tablet 4 mg,
- Rosenda Film Tablet 8 mg,
- Rositaz Film Tablet 4 mg,
- Rositaz Film Tablet 8 mg,
- Avandia Film Tablet,
- Avandamet Film Tablet 2 mg/500 mg,
- Avandamet Film Tablet 2 mg/1000 mg,
- Avandamet Film Tablet 4 mg/1000 mg.

adlı müstahzarların piyasa da bulunan tüm serilerine Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik’e göre 2 sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane v.b.) geri çekilmesi, ithalatının, üretiminin ve satışının durdurulması işlemi uygulandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünlerin, ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

 
Makale Tarihi: 28.09.2010
Görüntülenme: 1842