ZINNAT HAKKINDA 2.SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME  


İVEDİ!

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 15.04.2008 tarih 025820 sayılı yazıda “GlaxoSmithKline San. ve Tic. A.Ş.”  adına ruhsatlı olan “Zinnat 125 mg/5 ml Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül 100 ml” adlı preparatın 7090003 (İ.T.:09.2007 S.K.T.: 02.2010) seri numaralı numuneleri yapılan inceleme ve analizler sonucunda fiziksel yönden uygun bulunmadığından, söz konusu serilere 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Eki: 1

 

 
EK 1 - geri çekme.pdf

Makale Tarihi: 16.04.2008
Görüntülenme: 1434