Duyuru Tarihi: 25.6.2008

İl Sağlık Müdürlüğü'nden odamıza gelen yazılara göre ;

05 YC 619402 , 05 YC 315002 – 315011 , 05 YB 643472 – 643473 – 643474 – 643475 – 643476 , 05 YC 484146 , 05 YC 484156 seri numaralı yeşil reçetelerin kaybolduğu ,

00 –KA 454501 – 454600 seri numaralı kırmızı reçete koçanının 454551'den 454600'e kadar olan bölümünün kaybolduğu ,

Ayrıca ekte dökümleri bulunan raporların sahte olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Reçete karşılarken yukarıda bahsi geçen zayi reçeteler ve sahte olarak tanzim edilmiş şahıslara ait raporlarla karşılaşan meslektaşlarımızın İl Sağlık Müdürlüğü ‘ne bilgi vermeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.