HASSAS TERAZİLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ HAKKINDA


3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu gereği, ölçü ve ölçü aletleri sahipleri 2 yılda bir beyanname verme sureti ile tartı aletlerinin damgalarını yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır.Meslektaşlarımızın 2011 damgalı (eşit kollu terazinin kolu üzerine basılı olan) ölçü aletlerinin beyannamelerini vermek üzere en geç 28 Şubat 2013 günü mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ ne müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Damgasında 2010 ve öncesi tarih bulunan terazilerin beyannamelerini zamanında vermeyen ölçü ve ölçü aleti sahiplerine,3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/c maddesi gereği “damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanmak” suçundan her ölçü ve tartı aleti için 2013 yılı için geçerli olan 1.464,00 TL idari yaptırım kararı uygulanarak ölçü aleti müsadere  edilecektir. Damgasında 2010 ve öncesi tarih bulunan terazilere sahip meslektaşlarımızın güncel tarihli damga belgesi bulunan terazi edinmeleri önerilmektedir.

Sırası ile yapılacak işlemler:

1-Antalya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ ne verilecek olan ölçü ve ölçü aleti beyanı (Ek1) doldurulacaktır,

2- İlgili kurum yazısı Ek2’ de belirtilen “Ölçü Aletleri Muayene ve Damga Ücreti” – “Ölçü Aletleri Yerinde Muayene Ücreti” tablolarda belirtilen kurum hesap numaralarına eczacı tarafından yatırılan tutarlara ait dekontlar alınarak beyan ekine takılacaktır,

Meslektaşlarımızın ekde bulunan beyanname ve ilgili dekontları  28 Şubat 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Antalya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Not:

Özel firmalar tarafından yapılan kalibrasyon işlemleri sadece ölçü aletinin kalibre edildiğini gösteren işlem olup, damgalarının yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.Yani kalibrasyonu yapılmış olan ölçü aletlerininde damgalatılması zorunludur. 

Ek1: Ölçü ve ölçü aleti beyanı
Ek2: Ölçü Aletleri Muayene ve Damga Ücreti” – “Ölçü Aletleri Yerinde Muayene Ücreti “ nin belirtildiği tablo
Ek3: T.C. Antalya Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü yazısı

 

Makale Tarihi: 28.02.2013
Görüntülenme: 1038