Duyuru Tarihi: 11.8.2010

06.08.2010 tarih 27664 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği ile yapılan düzenlemeler ekli dosyada yer almaktadır. Dosyada, 06.08.2010 tarihinde yapılan düzenlemelerin yanında yürürlük tarihleri kırmızı renkle gösterilmiş, değişiklik yapılan maddelerin önceki şekli ise italik karakterle belirtilmiştir.

06.08.2010 tarihinde yapılan değişikliklerin ve düzenlemelerin işlenmiş olduğu şekli ile Sağlık Uygulama Tebliği tam metni internet sayfamızın Tebliğ/Protokol bölümünde yayındadır. (http://www.recete.org/?modul=tp&mod=list)


06.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile yapılan düzenlemeler için tıklayınız        Word